οικίσκοι iso house διαφόρων διαστάσεων tel: 6945433117

Επικοινωνία

Εμπόριο και κατασκευή μεταλλικών οικίσκων ISO House

ΕΛΛΑΔΑ
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

Ασπρόπυργος Αττικής 19300

aaimpotech@yahoo.com

τηλ. 6945433117

………………………………………..
ΚΥΠΡΟΣ
Κώστας Αργυρίδης

Οδός Μπογάζιου Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540, Δάλι, Λευκωσία. Κύπρος

constantinos.argyrides@gmail.com

Τηλ.+357 99629140

+357 96404939