ΤΥΠΟΙ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ

Επιλέξτε τον ιδανικό για εσάς οικίσκο από τις προτάσεις μας ή επικοινωνείστε μαζί μας για να προσαρμόσουμε τις ανάγκες σας.

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm

 • Οικίσκος VILE
 • Οικίσκος VILE

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm δύο χώρων

 • Οικίσκος LACERTA
 • Οικίσκος LACERTA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm δύο χώρων
 • Οικίσκος LIBRA
 • Οικίσκος LIBRA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm με τουαλέτα

 • Οικίσκος ANTARES
 • Οικίσκος ANTARES

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm με τουαλέτα εξωτερική
 • Οικίσκος VOLAC
 • Οικίσκος VOLAC

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 600 cm με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος ORION
 • Οικίσκος ORION

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm με κουζινάκι
 • Οικίσκος PAN
 • Οικίσκος PAN

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm δύο χώρων με τουαλέτα
 • Οικίσκος CARINA
 • Οικίσκος CARINA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm δύο χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος NORMA
 • Οικίσκος NORMA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm δύο χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος PYXIS
 • Οικίσκος PYXIS

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm δύο χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος KALI
 • Οικίσκος KALI

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 800 cm δύο χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος DARMA
 • Οικίσκος DARMA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 1000 cm δύο χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος LUPUS
 • Οικίσκος LUPUS

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 1000 cm τριών χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος PLIXA
 • Οικίσκος PLIXA

Οικίσκος διαστάσεων 300cm x 1200 cm τριών χώρων με τουαλέτα και κουζινάκι
 • Οικίσκος NOBLE
 • Οικίσκος NOBLE